زندگی سلام
علائمی که نشان می دهند یک فرد خودآگاهی نداردطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز