زندگی سلام
عملیات «طوفان‌ اقصی» رسوایی بزرگ امنیتی، نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بودطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز