زندگی سلام
بیوگرافی پدرام صادقی مجری و داور برنامه شهروند و مافیاطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز