زندگی سلام
آرزو نبوت بازیگر فیلم جوجه تیغی ؛ از عکاسی و مدلینگ تا شهرت با تلویزیونطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز