زندگی سلام
لباس جدید سربازی رونمایی شد + فیلمطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز