زندگی سلام
بستن تسمه روی ستون پل میرداماد / پل پرتردد تهران ترک خورد؟طراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز