زندگی سلام
روناک پوریادگار بازیگر سریال رخ ؛ از تئاتر و سینما تا شهرتطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز