زندگی سلام
وقوع حادثه امنیتی برای نظامیان اسرائیل در نوار غزهطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز