زندگی سلام
مقعدم از داخل زخم شده چیکار کنم؟ زخم داخل مقعدی نشانه چیست؟طراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز